Termeni și condiții

Termeni și condiții

Aflați mai multe despre drepturile și restricțiile Dvs. de utilizare față de informația Dvs. personală, scopuri educaționale și de divertisment.
Acești Termeni de utilizare (în continuare „Termenii și condițiile de utilizare”) explică utilizarea de către Dvs. a tuturor site-urilor web operate de către SOS SMILE DENTAL SERVICES S.R.L. (în continuare „Smile Dent”), inclusiv site-ul web prezent smiledent.md (în continuare „Site-ul”), oferit către Dvs. în scopuri informative, educaționale și de divertisment. Citiți cu atenție acești Termeni și condiții de utilizare.
Acești Termeni și condiții de utilizare constituie un acord obligatoriu între Dvs. și Smile Dent privind utilizarea de către Dvs. a Site-ului. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să respectați acești Termeni și condiții de utilizare și Politica de confidențialitate a acestuia. Dacă nu sunteți de acord cu nicio prevedere a acestor acorduri, aveți tot dreptul să nu utilizați Site-ul.

1. Modificări privind termenii de utilizare

Smile Dent poate, la discreția sa exclusivă și absolută, să modifice din când în când acești Termeni și condiții de utilizare, Smile Dent va posta o copie a acestor Termeni de Utilizare, după ce au avut loc modificările, pe site https://smiledent.md/termeni-si- conditii/. Continuarea utilizării de către Dvs. a Site-ului reprezintă acordul Dvs. de a respecta acești Termeni de utilizare chiar dacă au fost modificați. Dacă vă opuneți oricăror astfel de modificări, recursul Dvs. exclusiv va fi încetarea utilizării Site-ului.

2. Proprietatea

Conținutul de pe Site, inclusiv, fără limitare, texte, software, scripturi, grafică, fotografii, sunete, muzică, videoclipuri, caracteristici interactive și altele asemenea (în continuare „Conținut de bază”) precum și anumite alte denumiri, logo-uri și materiale afișate pe Site, care constituie mărci comerciale (denumite în continuare „Mărci”), sunt deținute de către sau licențiate de Smile Dent și sunt supuse drepturilor de autor, mărcii comerciale și altor drepturi de proprietate intelectuală din Republica Moldova și legilor internaționale.

3. Politica de confidențialitate

Smile Dent va colecta, procesa și/sau utiliza informațiile furnizate de dumneavoastră în scopul executării Serviciului.
Completarea formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date sa fie incluse în baza de date Smile Dent și cu utilizarea și prelucrarea lor, afiliații și colaboratorii acestuia pentru desfășurarea activităților de bază, inclusiv, dar nelimitându- se la furnizori de servicii de marketing, după cum urmează:
• executarea etapelor contractuale de prestare a serviciilor (cunoașterea clientului, explicarea detaliată a serviciilor prestate, etc.);
• oferirea serviciilor de stomatologie;
• gestionării clienților și a serviciilor contractate;
• asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările
• clienților;
Vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, număr de telefon, e-mail. În cazul stabilirii unei programări vor fi colectate suplimentar următoarele date: semnătura; adresa de domiciliu și numărul personal de identitate de
stat (IDNP).
Cu ajutorul Cookie-lor vor fi înregistrate următoarele date: forma anonimizata a adresei IP a calculatorului; data și ora accesării; numele paginii; ID sesiune; URL de referință (de la care ați venit pe pagina noastră Web); cantitatea de date transmise; produsul și informațiile versiunii Browser-ului folosit; sistemul de operare folosit de utilizator.
 Beneficiarul își exprimă acordul ca Smile Dent să transmită datele sale cu caracter personal partenerilor săi întru executarea prezentului contract, dar nelimitandu-se la acestea, inclusiv pentru: transmiterea mesajelor prin SMS, e-mail, apelarea telefonică, etc.
Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Smile Dent garantează o protecție maximă a datelor personale ale Beneficiarului împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și asupra altor acțiuni ilicite de natura sa aducă atingere drepturilor acestora.
Astfel, Smile Dent prelucrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Beneficiar.
Beneficiarul beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de inculcare a drepturilor sale.
Beneficiarul are dreptul de a solicita ștergerea totala sau parțială a datelor cu caracter personal. Beneficiarul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri expediată pe adresa electronică Info@smiledent.md sau prin expedierea unei cereri la adresa: mun. Chișinău, str. Ismail 88, of.2.
Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Serviciului de către Smile Dent.
Noi utilizam instrumente și tehnici de securitate, dar și politici interne aplicabile angajaților pentru a proteja datele furnizate de dumneavoastră și care pot sau nu să vă identifice direct sau indirect.
Sunteți de acord că Smile Dent poate utiliza orice informații pe care acesta le obține despre Dvs. în conformitate cu prevederile Politica de confidențialitate.

4. Frauda

Smile Dent își rezervă dreptul, dar nu își asumă nicio obligație, să raporteze în mod activ și să urmărească fraudarea reală și suspectată a cardului de credit. Smile Dent poate, la discreția sa, să solicite o autorizare suplimentară de la Dvs., cum ar fi confirmarea prin telefon a programării Dvs. și a altor informații. Smile Dent își rezervă dreptul de a anula orice programare dacă există suspiciuni de fraudă. Smile Dent capturează anumite informații în timpul prestării serviciului, inclusiv ora, data și alte informații care vor fi folosite pentru a localiza și identifica persoanele care comit fraudă. În cazul în care este suspectată o fraudă, Smile Dent își rezervă dreptul, dar nu își asumă nicio obligație, de a transmite toate înregistrările, cu sau fără citație, tuturor agențiilor de aplicare a legii și companiei care a eliberat cardul de credit, pentru investigarea fraudelor. Smile Dent își rezervă dreptul de a coopera cu autoritățile pentru a urmări penal infractorii și pentru a se asigura că legea este respectată.

5. Legături către alte site-uri web

Site-ul poate conține linkuri către site-uri Web terțe sau resurse Internet care nu sunt deținute sau controlate de către Smile Dent. Oferirea unui link către orice alt site Web sau resursă de Internet este destinată confortului Dvs. și nu înseamnă neapărat aprobarea de către Smile Dent a unui astfel de site sau a unei alte resurse Web sau a conținutului acestuia. Smile Dent NU ESTE RESPONSABIL PENTRU DISPONIBILITATEA UNOR SITE- URI WEB TERȚE SAU A RESURSELOR SALE, ȘI, TOT AICI, Smile Dent NU GARANTEAZĂ ȘI NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE CONȚINUT, INFORMAȚIE, SOFTWARE, MATERIALE SAU PRACTICI ALE ACESTOR SITE-URI TERȚE SAU A RESURSELOR LOR, INCLUSIV, A PRODUSELOR SAU SERVICIILOR PUBLICATE SAU OFERITE DE CĂTRE O PARTE TERȚĂ, PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR SAU PRIN INTERMEDIUL ORICĂROR ASTFEL DE SITE-URI LEGATE ÎNTRE ELE.

6. Renunțare la răspundere.

Dvs. sunteți de acord în mod expres că utilizarea Site-ului este pe propriul Dvs. risc și responsabilitate. SITE-UL ESTE FURNIZAT PE BAZĂ de „CA ATARE” SI „CA DISPONIBIL”. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGEA ÎN VIGOARE, Smile Dent EXCLUSIV DECLINĂ TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU O UTILIZARE SPECIFICĂ SAU SCOP, PRECIZIE ȘI NEÎNCĂLCARE DE CONDIȚII), CU PRIVIRE LA SITE. Fără a limita cele menționate anterior și ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, Smile Dent NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE FAȚĂ DE:
• ORICE ÎNTRERUPERE A TRANSMITERII CĂTRE SAU DE PE SITE;
• ORICE BUGURI, VIRUSURI, TROJA, ETC, CARE POT FI TRANSMISE CĂTRE SAU
PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI DE CĂTRE UN ALT TERȚ;
• PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ DE ORICE FEL CA REZULTAT AL
UTILIZĂRII UNUI CONȚINUT POSTAT, EXPEDIAT PRIN EMAIL, TRANSMIS ș.a.m.d. CARE A FOST FĂCUT DISPONIBIL PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI.

7. Limitarea răspunderii

ÎN NICI UN CAZ, Smile Dent NU VA FI RESPONSABIL SUB ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII (ÎN CONTRACT, PENALIZARE, STATUTAR SAU ALT GEN) PENTRU ORICE GEN DE DAUNE INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, DERIVATE SAU EXEMPLARE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNELE PENTRU PIERDEREA VENITURILOR, PROFITURILOR, BUNĂVOINȚEI, UTILIZĂRII, DATELOR SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE (CHIAR DACĂ POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE A FOST ADUSĂ LA CUNOȘTINȚĂ SAU CUNOSCUTĂ DIN TIMP).

8. Excluderi și limitări.

Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor garanții sau limitarea sau excluderea răspunderii pentru daunele accidentale sau consecutive. În consecință, este posibil ca unele dintre limitările de mai sus și renunțările să nu fie valabile pentru Dvs. Smile Dent nu poate, din punctul de vedere al legii aplicabile, să renunțe la orice garanție implicită sau să-și limiteze obligațiile, domeniul de aplicare și durata acestei garanții și extinderea răspunderii a Smile Dent este minimul permis de legea aplicabilă.

9. Despăgubiri.

Aveți dreptul să vă despăgubiți, să vă apărați și să vă protejați de orice și oricare dintre revendicările, de bază și de afiliații săi și de la oricare dintre ofițerii, angajații, directorii, acționarii, agenții, partenerii, licențiatorii, succesorii și asociații „Smile Dent” datorii, daune, pierderi, costuri, cheltuieli, taxe (inclusiv onorariile și costurile avocaților rezonabili) pe care aceste părți le pot suporta în urma sau care rezultă din (a) orice informații pe care le furnizați companiei Smile Dent; (b) utilizarea de către dvs. a Site-ului; sau (c) încălcarea acestor Termeni de utilizare. Smile Dent își rezervă dreptul, pe propriile resurse, de a-și asuma apărarea exclusivă și controlul oricărei informații supuse altfel de despăgubire de către dvs., caz în care veți coopera cu Smile Dent în afirmarea oricărei protecții disponibile.

10. Forța majoră.

Fără a limita cele expuse mai sus, în niciun caz Smile Dent nu va fi tras la răspundere pentru orice întârziere sau eșec în performanță datorat în întregime sau parțial, oricăror acte de natură, forțe sau cauze dincolo de controlul său rezonabil, incluzând, fără limitare, defecțiuni ale echipamentelor Internet, defecțiuni ale echipamentelor de telecomunicații, defecțiuni ale altor echipamente, bugs, eșecuri de energie electrică, greve, conflicte de muncă, revolte, insurecții, tulburări civile, concedierea cadrelor de muncă sau materiale, incendii, inundații, cutremure, furtuni, explozii, război, acțiuni guvernamentale, ordine ale instanțelor sau tribunalelor interne sau străine, neexecutarea obligațiilor unor părți terțe sau pierderea sau fluctuațiile de căldură, lumină sau aer condiționat.

11. Încetarea.

Smile Dent poate întrerupe sau suspenda accesul la Site imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, dacă Dvs. încălcați careva din prevederile din Termenii de utilizare. În cazul unei astfel de denunțări, dispozițiile privind despăgubirile stabilite mai sus vor fi luate în calcul.

12. Arbitraj.

Dvs. și Smile Dent sunteți de acord că vom rezolva toate disputele dintre noi prin arbitrajul obligatoriu și definitiv, în locul procedurilor judiciare. Dvs. și Smile Dent renunțați la orice drept la un proces juridic al oricărei reclamații. Toate controversele, reclamațiile, cererile reconvenționale sau alte litigii apărute între Dvs. și Smile Dent referitoare la Site sau la acești Termeni de utilizare (fiecare în parte „Reclamație”) vor fi înaintate pentru arbitraj obligatoriu în conformitate cu Regulile Asociației Moldovenești de Arbitraj. Decizia arbitrului în orice astfel de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru părți și poate fi executată în orice instanță competentă. Părțile sunt de acord că arbitrajul va fi păstrat confidențial și că existența procedurii și a oricăror elemente ale acesteia (inclusiv, orice memorii, înscrisuri, documente sau alte dovezi prezentate sau schimbate și orice mărturie sau alte depuneri verbale) nu vor fi divulgate dincolo de procedura arbitrală, cu excepția cazului în care acestea pot fi solicitate în mod legal în procedurile judiciare legate de

arbitraj sau de regulile și reglementările aplicabile ale autorităților de reglementare a securității sau ale altor agenții guvernamentale.
Este posibil să nu acționați ca un reprezentant de clasă sau un avocat general, și nici să participați ca membru al unei clase de reclamanți, în legătură cu orice reclamație. Reclamațiile pot să nu fie arbitrate pe o clasă sau pe o bază reprezentativă. Arbitrul poate decide numai reclamațiile individuale ale Dvs. și / sau care aparțin lui Smile Dent. Arbitrul nu poate să consolideze sau să adere la reclamațiile altor persoane sau părți care ar putea fi într-o situație similară.
Această secțiune limitează anumite drepturi, inclusiv dreptul de a menține o acțiune în justiție, dreptul la un proces al juriului, dreptul de a participa la orice formă de reclamație clasică sau reprezentativă, dreptul de a se angaja în descoperire, cu excepția celor prevăzute în Legislația Republicii Moldova, și dreptul la anumite căi de atac și forme de scutire. Alte drepturi pe care le aveți Dvs. sau Smile Dent în instanță, de asemenea, pot să nu fie disponibile în arbitraj.

13. Acord pentru marketing.

In conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, SRL „SOS SMILE DENTAL SERVICES”, IDNO: 1019600036864, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, str. Ismail, 88, of.2, e-mail: Info@smiledent.md, tel. 078 00 14 01 (denumită în continuare – Prestator), intenţionează să administreze, să colecteze, să înregistreze, să stocheze și să utilizeze (împreuna „Prelucreze”) datele dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, în conformitate cu Legea, termenii şi condiţiile descrise mai jos.
Prin bifarea căsuței „Sunt de acord să primesc noutăți si oferte comerciale”, în calitate de potențial client, îmi exprim consimţămantul în vederea Prelucrării datelor mele cu caracter personal, după cum urmează:

1.Prelucrare

SRL „SOS SMILE DENTAL SERVICES” intentionează sa prelucreze următoarele categorii de date cu caracter personal:
• numele şi prenumele;
• numărul de telefon mobil;
• adresa email.

2. Scopul

•SRL „SOS SMILE DENTAL SERVICES” va Prelucra datele personale pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, apel telefonic, pentru evaluarea nevoilor dumneavoastră și furnizarea de recomandări, evaluării creșterii gradului de satisfacție, pentru organizarea de evenimente interne şi externe, respectiv invitarea dumneavoastră la aceste evenimente, pentru promovarea serviciilor, pentru transmiterea de comunicări legate de evenimentele organizate de către societate, despre produse și servicii noi, expedierea ofertelor comerciale, speciale, promoțiilor și a noutăților, etc.

3. Destinatari

• Datele personale pot fi accesate de angajaţii organizației „SOS SMILE DENTAL
SERVICES” SRL, în conformitate cu atribuţiile specifice funcţiei lor şi cu regulamentul
intern al societății. 4. Transmiterea datelor
• Beneficiarul își exprimă acordul ca Prestatorul să transmită datele sale cu caracter personal partenerilor săi întru executarea prezentului angajament, dar nelimitandu-se

la acestea, inclusiv pentru: transmiterea mesajelor prin SMS, e-mail, apelarea
telefonică, etc.

6. Drepturi

•În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 133 din 08.07.2011, sunteţi informat că aveţi urmatoarele drepturi în legatură cu Prelucrarea de către SRL „SOS SMILE DENTAL SERVICES” a datelor cu caracter personal:
Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor personale, precum şi cu privire la datele care fac obiectul Prelucrării și a originii acestor date;
Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal;
Dreptul de intervenenţie (rectificare, blocare, stergere, actualizare) asupra datelor cu caracter personal;
Dreptul de obiecţie cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal prin mijloace automate;
Dreptul de a consulta registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal;
Dreptul de a înainta plângere Centrului National pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal precum şi de a se adresa instanţei, pentru atacarea deciziilor operatorului „SOS SMILE DENTAL SERVICES” SRL, în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011.
• În cazul în care doriţi să vă dezabonați, puteţi să trimiteți o cerere pe adresa electronică info@smiledent.md sau prin accesarea link-ului de dezabonare.

14. Dispoziții generale.

Acești Termeni de utilizare vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile Republicii Moldova, fără a aduce atingere oricăror reguli sau dispoziții privind conflictele de legi. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni de utilizare este ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni de utilizare și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi rămase. Eșecul companiei Smile Dent de a aplica orice drept sau prevedere a acestor Termeni de utilizare nu va fi considerat o renunțare la acest drept sau la o prevedere. Acești Termeni de utilizare, Politica de confidențialitate care aparțin împreună cu orice alte politici sau reguli publicate în legătură cu Site-ul dat, reprezintă întregul acord exclusiv între Dvs. și Smile Dent în privința Site-ului smiledent.md.