Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

În conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, SRL „SOS SMILE DENTAL SERVICES”, IDNO: 1019600036864, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, str. Ismail, 88, e-mail: Info@smiledent.md, tel. 022 88 14 14 (denumită în continuare – Prestator), intenţionează să administreze, să colecteze, să înregistreze, să stocheze și să utilizeze (împreuna „Prelucreze”) datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu Legea, termenii şi condiţiile descrise mai jos.
Prin bifarea căsuței „Am citit si sunt de acord cu Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate”, în calitate de potențial client, îmi exprim consimţămantul în vederea Prelucrării datelor mele cu caracter personal, după cum urmează:

1. Prelucrare

SRL „SOS SMILE DENTAL SERVICES” intentionează să prelucreze următoarele categorii de date cu caracter personal:
• numele şi prenumele;
• numărul de telefon mobil;
• adresa email.

2. Scopul

SRL „SOS SMILE DENTAL SERVICES” va prelucra datele personale în scopul identificării Dvs. ca potențial client, pentru adresare într-o manieră politicoasă, adresa electronică pentru a trimite condițiile tehnice sau altă informație discutată, numărul de telefon pentru a stabili întrevederi sau pentru a asigura calitatea serviciului oferit.

3. Destinatari

Datele personale pot fi accesate de angajaţii organizației „SOS SMILE DENTAL SERVICES” SRL, în conformitate cu atribuţiile specifice funcţiei lor şi cu regulamentul intern al societății.

4. Drepturi

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 133 din 08.07.2011, sunteţi informat că aveţi urmatoarele drepturi în legatură cu prelucrarea de către SRL „SOS SMILE DENTAL SERVICES” a datelor cu caracter personal:
• Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor personale, precum şi cu privire la datele care fac obiectul prelucrării și a originii acestor date;
• Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal;
• Dreptul de intervenenţie (rectificare, blocare, stergere, actualizare) asupra datelor cu
caracter personal;
• Dreptul de obiecţie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări
de date cu caracter personal prin mijloace automate;
• Dreptul de a consulta registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal;
• Dreptul de a înainta plângere Centrului Național pentru Protecţia Datelor cu Caracter
Personal precum şi de a se adresa instanţei, pentru atacarea deciziilor operatorului SRL
„SOS SMILE DENTAL SERVICES”, în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011.
• În cazul în care doriţi să vă exercitaţi oricare din aceste drepturi, puteţi să trimiteți o cerere
pe adresa electronică info@smiledent.md.
• In cazul în care refuzaţi să vă daţi consimţamantul în legătură cu prelucrarea datelor cu
caracter personal, vă informăm că SRL „SOS SMILE DENTAL SERVICES” nu va putea realiza scopul indicat mai sus.